Diagnostyka

- badania USG narządów ruchu w pełnym zakresie,
- badania USG stawów biodrowych noworodków,
- badania USG, Doppler, naczyń żylnych i tętniczych, kończyn górnych i dolnych, naczyń szyjnych i jamy   brzusznej.

PODOSKOP
Przy pomocy PODOSKOPU można badać dzieci, młodzież i dorosłych. Ocena kształtu stopy, jej funkcji w trakcie obciążania daje olbrzymią ilość podsta-wowych informacji koniecznych w trakcie diagnozo-wania i leczenia następujących schorzeń:
l/Wady stopy: płaskostopie, stopa koślawo-płaska, koślawość palucha
2/ Bóle stawów kolanowych i podudzia, ciasnota przedniego przedziału, napalenia ścięgna Achillesa, nawykowe zwichnięcia dolnego stawu skokowego, zespoły bólowe stawu rzepkowo-udowego, chon-dromalacja rzepki, zaburzenia trakcji rzepki
3/ Dolegliwości bólowe stawów biodrowych
4/ Dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, skrzywienia funkcjonalne, skoliozy, dysfunkcja stawu krzyżowo-biodrowego

Badanie przy użyciu PODOSKOPU składa się z dwóch etapów:
a/badanie statyczne - pacjent staje na PODOSKOPIE, oglądamy kształt stóp, obecność zgrubień na skórze, odciski, sposób obciążania przodostopia, śródstopia, palców stopy
b/badanie dynamiczne - pacjent staje naprzemiennie na jednej stopie, oglądajmy zmianę kształtu stopy pod obeiftipiem / płaskostopie/ stabilność dolnego stawu skokowego, jednocześnie ob-serwujemy zachowanie pacjenta/skrzywienia boczne/ Badanie dynamiczne pozwala ocenić wady chodu, ponieważ jest schematycznym odwzorowaniem faz chodu /okres pełnego obciążenia, faza neutralna, okres odbicia.
PODOSKOP pozwala ocenić niezwykle istotny dla wymienionych powyżej ze-społów chorobowych dolny staw skokowy i jego sta-bilność .
Wykrycie niestabilności ze współistniejącą supinacją lub hiperpronacją stawu, pozwala na wdrożenie lecze nia, które rozpoczynamy od zaopatrzenia pacjenta we wkładkę termoplastyczną systemu FORMTHOTICS stabilizującą dolny staw skokowy.